ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu
 
 

Aktualności
redaguje: mgr inż. Marta Olczak
 
Podręczniki na rok szkolny 2024/2025 dla uczniów klas I

Technikum i szkoła branżowa pierwszego stopnia

Podręczniki na rok szkolny 2024/2025 dla uczniów klas II-V

Technik ekonomista

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik rachunkowości

Technik reklamy

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła branżowa pierwszego stopnia


OGŁOSZENIE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKUM
 
Wydawanie świadectw maturalnych oraz dyplomów zawodowych
odbędzie się we wtorek 9 lipca 2024 r. w sali 53:

godz. 11:30 - klasa Va
godz. 12:00 - klasa Vb
godz. 12:30 - klasa Vc i absolwenci

Foto 1

Foto 2Regulamin konkursuRegulamin konkursuRegulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

!!!!!  UWAGA UCZNIOWIE I ABSOLWENCI  !!!!!
 
EGZAMIN MATURALNY - MAJ 2024
 
Termin składania wstępnych deklaracji maturalnych dotyczących egzaminu maturalnego w maju 2024 upływa 2 października 2023 r.

Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły.


!!!!!  UWAGA UCZNIOWIE I ABSOLWENCI  !!!!!
 
EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMOWEJ
 
Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji zima 2024
upływa 15 września 2023 r.

Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły.


!!!!!  UWAGA ABSOLWENCI  !!!!!
 
!!!!!MATURA!!!! - TERMIN POPRAWKOWY!!!
 
W dniu 22.08.2023r. (wtorek) o godzinie 9.00 odbędzie się poprawkowy egzamin maturalny (część pisemna). Listy znajdują się na tablicy ogłoszeń na I piętrze ( obok gabinetu p. pielęgniarki).
!!!!!UWAGA!!!! - BADANIA LEKARSKIE DLA PRZYJĘTYCH DO KLASY I TECHNIKUM
 
W dniu 28 lipca odbędą się badania lekarskie uczniów przyjętych do Technikum w ZSE na rok szk. 2023/2024 zgodnie z poniższym harmonogramem::

godz. 08.00 - 08.30 - technik ekonomista
godz. 08.30 - 09.00 - technik rachunkowości
godz. 09.00 - 09.30 - technik reklamy
godz. 09.30 - 10.00 - technik informatyk
godz. 10.00 - 10.30 - technik hotelarstwa
godz. 10.30 - 11.00 - technik logistyk
godz. 11.00 - 11.30 - technik żywienia i usług gastronomicznych
 
l>