ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu
 
 

Aktualności
redaguje: mgr inż. Marta Olczak
 
!!!!!  UWAGA UCZNIOWIE I ABSOLWENCI  !!!!!
 
EGZAMIN MATURALNY - MAJ 2024
 
Termin składania wstępnych deklaracji maturalnych dotyczących egzaminu maturalnego w maju 2024 upływa 2 października 2023 r.

Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły.


!!!!!  UWAGA UCZNIOWIE I ABSOLWENCI  !!!!!
 
EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMOWEJ
 
Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji zima 2024
upływa 15 września 2023 r.

Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły.


!!!!!  UWAGA ABSOLWENCI  !!!!!
 
!!!!!MATURA!!!! - TERMIN POPRAWKOWY!!!
 
W dniu 22.08.2023r. (wtorek) o godzinie 9.00 odbędzie się poprawkowy egzamin maturalny (część pisemna). Listy znajdują się na tablicy ogłoszeń na I piętrze ( obok gabinetu p. pielęgniarki).
!!!!!UWAGA!!!! - BADANIA LEKARSKIE DLA PRZYJĘTYCH DO KLASY I TECHNIKUM
 
W dniu 28 lipca odbędą się badania lekarskie uczniów przyjętych do Technikum w ZSE na rok szk. 2023/2024 zgodnie z poniższym harmonogramem::

godz. 08.00 - 08.30 - technik ekonomista
godz. 08.30 - 09.00 - technik rachunkowości
godz. 09.00 - 09.30 - technik reklamy
godz. 09.30 - 10.00 - technik informatyk
godz. 10.00 - 10.30 - technik hotelarstwa
godz. 10.30 - 11.00 - technik logistyk
godz. 11.00 - 11.30 - technik żywienia i usług gastronomicznych




Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie przystąpili do ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!
 
Klasa 3 b

Klasa 1 d

Regulamin szkolnego turnieju w piłce siatkowej

Regulamin konkursu muzycznego

Karta zgłoszenia do konkursu muzycznego

Regulamin konkursu literackiego



 

EGZAMIN ZAWODOWy W SESJI ZIMOWEJ
 
Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji zima 2023 upływa 15 września 2022 r.

Deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/23
 
Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 odbędzie się 1 września o godz. 900 w sali gimnastycznej.

O godz. 800 w Sanktuarium Jana Pawła II w Staszowie odbędzie się Msza Święta inaugurująca rok szkolny.




 
l>