ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Zamówienia publiczne
redaguje: mgr Jan Ungeheuer

2018-11-20 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie skompletowanych paczek świątecznych dla dzieci do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2018-11-20 - Ogłszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie artykułów biurowych na podsumowanie projektu "Kreatywność ucznia kluczem sukcesu zawodowego”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2018-11-16 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2018-11-16 - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Unieważnienie


2018-11-14 - Ogłszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie foteli biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2018-11-08 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie artykułów biurowych na podsumowanie projektu "Kreatywność ucznia kluczem sukcesu zawodowego”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2018-11-08 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2018-11-08 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie foteli biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2018-10-15 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Przewóz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2018-09-28 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Przewóz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2018-09-14 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie podzespołów komputerowych oraz sprzętu multimedialnego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy 
l>