ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Aktualności
redaguje: mgr Marta Olczak

2017-01-09 - Ogłoszenie o naborze na praktyki zagraniczne.

Ogłoszenie

Deklaracja
2016-09-26 - Ogłoszenie


W dniu 28 września 2016 roku o godz. 15.30 odbędą się wywiadówki klasowe dla klas I i IV.

W dniu 29 września 2016 roku o godz. 15.30 odbędą się wywiadówki klasowe dla klas II i III.

Spotkanie z wychowawcami poprzedzi zebranie ogólne na holu I piętra szkoły.


W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole realizowany jest projekt w ramach Rządowego Programu "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła" pod tytułem "Zdrowe żywienie, życia istnienie".
Jego celem jest prowadzenie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży Powiatu Staszowskiego, a szczegółowe działania obejmować będą warsztaty i pokazy kulinarne, prelekcje dietetyków, konkursy i wycieczki.
Projekt finansowany jest przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
Kwota projektu wynosi 21 900 złotych.
2016-08-25 - Posiedzenie Rady Pedagogicznej


Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016 (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali nr 20.


2016-07-15 - Wykaz podręczników dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych

Zbiór programów i podręczników

Podręczniki dla klas pierwszych:

Technik hotelarstwa

Technik organizacji reklamy

Technik ekonomista

Technik logistyk

Technik informatyk

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zasadnicza szkoła zawodowa


 
l>