Szkoła
   baza 
   kadra
   historia
   patron
   biblioteka
   dokumenty szkolne
   programy/projekty
   >>
Info
   rok szkolny
   plan lekcji
   dzwonki
   ogłoszenia
   sport
   >>
Uczniowie
   samorząd
   klasy
   najlepsi
   wolontariat
   koła zainteresowań
   >>
Statystyki

web stats stat24
 
 
 
Strona główna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Absolwenci
.:: Koła przedmiotowe
     Oferta edukac.
   kierunki kształcenia
   rekrutacja
   terminy, dokumenty
   >>
Matura
   o maturze
   harmonogram
   materiały
   >>
     Egzamin zawod.
   o egzaminie
   informatory
   standardy
   >>
Linki
   MEN
   CKE
   OKE Łódź
   Kuratorium Kielce
   Staszów
   profesor.pl
   wikipedia
   więcej...
   >>
 

 

 

 

 

 

KOŁO JĘZYKA  POLSKIEGO

Dzień: poniedziałek
Godzina: 1310-1355 
Uczestnicy: klasa IV ,,c” TE
 
Cel: przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego poprzez m.in. doskonalenie techniki pisania wypracowań; pomoc w przygotowaniu własnej prezentacji.
 

Opiekun: mgr Joanna Mazur

   

Dzień: piątek
Godzina: 800-845 

Uczestnicy: klasa III ,,a” LP

 
Cel:  przygotowanie do zdania matury, poszerzenie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań humanistycznych.
 

Opiekun: mgr Alicja Marszalska

   
Dzień: czwartek
Godzina: 1310-1355
Uczestnicy: klasa III ,,c” TE
 
Cel: realizacja materiału dydaktycznego przewidzianego na klasę trzecią, pogłębianie wiedzy z języka polskiego.
 

Opiekun: mgr Anna Andrzejczuk

   
KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Dzień: wtorek
Godzina: 710-755
Uczestnicy: klasa III ,,a” LP
 
Cel: ćwiczenie umiejętności językowych takich jak: czytanie, pisanie i mówienie, które stanowią podstawę przygotowania do egzaminu maturalnego.
 

Opiekun: mgr Sylwia Małas

Dzień: środa
Godzina: 1030-1115
Uczestnicy: klasa III ,,b” LP
 
Cel: przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego poprzez ćwiczenie umiejętności językowych oraz rozwiązywanie testów.
 

Opiekun: mgr Kamila Szewczyk

   
KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Dzień: czwartek
Godzina: 1400-1445

Uczestnicy: zainteresowani uczniowie

 
Cel: poszerzenie słownictwa, kształcenie umiejętności wypowiadania się, udzielania informacji o sobie i innych, ćwiczenie słuchania ze zrozumieniem oraz  rozwijanie wiedzy     o krajach niemieckojęzycznych.
 

Opiekun: mgr Aneta Podkowa

   
KOŁO JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Dzień: wtorek
Godzina: 940-1025
Uczestnicy: klasa IV ,,c” TE

Dzień: środa
Godzina: 940-1025
Uczestnicy: klasa III ,,b” LP

 
Cel: przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego wewnętrznego i zewnętrznego na poziomie podstawowym.
 

Opiekun: mgr Anna Andrzejczuk

   
KOŁO HISTORYCZNE
Dzień: poniedziałek
Godzina: 1220-1305
Uczestnicy: maturzyści
 
Cel: kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z historii: powtórzenie i utrwalenie wiadomości, rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych; kontrola stopnia przygotowania do matury.
 

Opiekun: mgr Joanna Łukaszek

   

KOŁO WOS

Dzień: wtorek
Godzina: 1400-1445
Uczestnicy: maturzyści

 
Cel: przygotowanie uczniów do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym poprzez rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych; utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu wiedzy o społeczeństwie.
 

Opiekun: mgr Barbara Darowska

   

KOŁO MATEMATYCZNE

Dzień: poniedziałek
Godzina i uczestnicy:
710-755   klasa II ,,b” LP                             
1220-1305   klasa III ,,b ” LP
1310-1355   klasa I ,, b ” T
 
Cel: pogłębianie wiedzy z matematyki poprzez rozwiązywanie zadań a także przygotowanie uczniów do zdania matury.
 

Opiekun: mgr Barbara Ciepiela

Poniedziałek  1310-1355   klasa II ,,d” TE
Wtorek          1310-1355   klasa I ,,c ” T
Środa             710-755   klasa I ,, d ”T
Czwartek        1220-1305   klasa I ,,f ” T
 
Cel: zajęcia wyrównawcze.
 

Opiekun: mgr Maria Jarosz

Dzień: środa
Uczestnicy: klasa IV ,,d” TE
 
Cel: utrwalanie wiadomości z matematyki, poszerzanie wiedzy poprzez rozwiązywanie zadań.

Opiekun: mgr Adela Sośniak

   
KOŁO INFORMATYCZNE
Dzień: środa
Godzina: 1400-1445
Uczestnicy  klasa  I ,,e” T
 
Cel: pogłębianie wiedzy z informatyki poprzez rozwiązywanie algorytmów a także przygotowanie uczniów do programowania w Pascalu..
 

Opiekun: mgr inż. Krzysztof Warzyński

   
KOŁO FIZYCZNE
   
Koło będzie reaktywowane jeśli zbierze się grupa zainteresowanych uczniów
   

KOŁO CHEMICZNE

Dzień: poniedziałek
Godzina: 710-755
Uczestnicy: uczniowie klas trzecich i czwartych
Cel: rozwiązywanie zadań przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego, zdobywanie i poszerzanie wiedzy o otaczającym nas świecie atomów i cząsteczek oraz procesach zachodzących w organizmach żywych i wokół nich; rozwijanie zainteresowań z chemii.
 

Opiekun: mgr Ewa Juda

   
KOŁO BIOLOGICZNE
Dzień: poniedziałek
Godzina: 1400-1445
Uczestnicy: maturzyści
 
Cel: przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego poprzez utrwalanie materiału i rozwiązywanie zadań z pakietów egzaminacyjnych.

Dzień: piątek
Godzina: 1130-1215
Uczestnicy: klasa I ,,e” T
 
Cel: poszerzanie wiedzy z zakresu biologii, rozwiązywanie zadań.
 

Opiekun: mgr Zdzisław Komór

   
KOŁO GEOGRAFICZNE
Poniedziałek
800-845 klasa III „b” LP
1030-1115 klasa IV „d” TE
1220-1305 klasa III „a” LP
Piątek
1030-1115 klasa IV „c” TE
 
Cel: Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, kształcenie umiejętności współpracy w środowisku i zainteresowań problemami własnego regionu oraz rozwijanie postaw świadomego uczestnictwa w problemach gospodarczych kraju.
 

Opiekun: mgr Teresa Tomkiewicz

   
KOŁO EKONOMICZNE
Dzień: środa
Godzina: 1400-1445
Uczestnicy: zainteresowani uczniowie
 
Cel: poszerzenie wiadomości dotyczących zagadnień ekonomicznych; przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad
 

Opiekunowie: mgr Beata Misztal
mgr Agnieszka Nowakowska

   

KOŁO PRAWNICZE

Wtorek 1310-1355
Czwartek 1400-1430
(Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie)
Uczestnicy:
zainteresowani uczniowie z różnych klas.
 
Cel: zapoznanie uczniów z zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz problematyką związaną z Unią Europejską.
 

Opiekun:
mgr Małgorzata Piątkowska - Zalewska

   

ZESPÓŁ WOKALNO - MUZYCZNY

Spotkania zespołu odbywają się według potrzeb.
Uczestnicy: osoby chętne utalentowane wokalnie i muzycznie – uczniowie różnych klas.
Cel: przygotowanie młodzieży do udziału w konkursach wokalno – muzycznych a także uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

 

 Opiekun: mgr Anna Andrzejczuk.

   

KOŁO TEATRALNO - KABARETOWE

Spotkania koła odbywają się według potrzeb.
Uczestnicy: chętni uczniowie z różnych klas.
Cel: przygotowanie młodzieży do występowania w różnych przedstawieniach
teatralno – kabaretowych.
 

Opiekunowie: mgr Maria Jońca
mgr Agata Mazur