Szkoła
   baza 
   kadra
   historia
   patron
   biblioteka
   dokumenty szkolne
   projekty/programy
   >>
Info
   rok szkolny
   plan lekcji
   dzwonki
   ogłoszenia
   sport
   >>
Uczniowie
   samorząd
   klasy
   najlepsi
   wolontariat
   koła zainteresowań
   >>
Statystyki

web stats stat24
 
 
 
Strona główna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Absolwenci
.:: Biblioteka
     Oferta edukac.
   kierunki kształcenia
   rekrutacja
   terminy, dokumenty
   >>
Matura
   o maturze
   harmonogram
   materiały
   >>
     Egzamin zawod.
   o egzaminie
   informatory
   standardy
   >>
Linki
   MEN
   CKE
   OKE Łódź
   Kuratorium Kielce
   Staszów
   profesor.pl
   wikipedia
   więcej...
   >>
 


przygotowała: mgr Marzena Cepil

 

 

 

Witamy w bibliotece szkolnej!!!

 

 

Godziny otwarcia:

Wypożyczalnia, czytelnia,
kawiarenka internetowa czynne:

poniedziałek 830  -  1430
wtorek 830  -  1430
środa 830  -  1430
czwartek 830  -  1430
piątek 830  -  1430
   
   

 

 

 

Historia biblioteki

          Biblioteka funkcjonuje już od roku 1962. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej Biblioteki Technikum Ekonomicznego pochodzi z 10 października 1962 roku. Księgozbiór był pozyskiwany różnymi sposobami. Oprócz skromnych zakupów najczęściej pozyskiwano książki w darze od  różnych osób związanych ze szkołą. Były to podręczniki  zawodowe, encyklopedie oraz literatura polska i obca, W roku 1970 zbiory biblioteki liczyły 3000 woluminów. W zbiorach bibliotecznych znajdują się do dziś książki z tego okresu. Do grudnia 1997 roku biblioteka mieściła się w niewielkim pomieszczeniu na piętrze budynku szkoły. W styczniu 1998 roku oddano do użytku drugi budynek szkolny i biblioteka została przeniesiona do nowego większego pomieszczenia. Kolejna zmiana lokalu nastąpiła w czerwcu 2005 r. i  od 1 września 2005 roku biblioteka rozpoczęła pracę w nowym pomieszczeniu.   W obszernej sali (91 m2)mieszczą się regały z książkami, stanowiska pracy bibliotekarza, czytelnia, księgozbiór podręczny oraz 6 stanowisk komputerowych, które służą do pracy uczniom i nauczycielom. Od listopada 2005 roku biblioteka dysponuje stałym dostępem do Internetu. Wtedy też została uruchomiona w bibliotece szkolna kawiarenka internetowa. W czerwcu 2006 roku wzbogaciła się o 4 stanowiska komputerowe oraz skaner i  drukarkę ufundowane przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) w ramach projektu Pracownie internetowe dla szkół.

 

Zbiory

Biblioteka posiada aktualnie 11627 woluminów: w tym dużą część stanowią lektury z zakresu języka polskiego i opracowań literatury. Księgozbiór jest, w miarę możliwości powiększany. O kierunku gromadzenia zbiorów decyduje profil szkoły – posiadamy dużą ofertę z zakresu ekonomi, marketingu, rachunkowości. Gromadzimy również beletrystykę, największą popularnością wśród czytelników cieszą się książki z list bestsellerów. Biblioteka dysponuje także zbiorami multimedialnymi: kasetami VHS z nagraniami audycji edukacyjnych oraz lektur szkolnych, płytami CD i programami multimedialnymi (encyklopedie, słowniki i pomoce dydaktyczne z różnych dziedzin wiedzy. Poza książkami biblioteka gromadzi czasopisma, dokumenty szkolne, prace nauczycieli, prace uczniów. Księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, leksykony itp.) udostępniany jest tylko na miejscu. Czytelnicy mają częściowo wolny dostęp do regałów. Wolny dostęp do półek gwarantuje czytelnikowi bezpośredni kontakt z książką

 

Regulamin biblioteki

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II  w Staszowie.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Czytelnik może wypożyczyć książki na okres 1 miesiąca.
 4. Okres wypożyczenia książki może być przedłużony o 1 miesiąc.
 5. Od czytelnika, który nie zwróci książek w terminie określonym regulaminem, biblioteka ma prawo pobrać karę pieniężną ( Dz. Ustaw 1997, nr 85 poz.539 ).
 6. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.
 7. Zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik winien odkupić lub zwrócić inną w wysokości kwoty określonej przez bibliotekę.
 8. Czytelnik powinien szanować książki i chronić je przed zniszczeniem.
 9. Z wypożyczalni mogą korzystać tylko czytelnicy stosujący się do regulaminu.
 10. Na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki muszą być zwrócone do biblioteki .
 11. Absolwenci rozliczający się z biblioteką, powinni uzyskać wpis na karcie obiegowej.


Regulamin czytelni

 1. Czytelnia jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli.
 2. W czytelni obowiązuje cisza.
 3. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 4. Czytelnik może korzystać ze zbioru podręcznego i czasopism na miejscu.
 5. Bibliotekarz służy czytelnikowi pomocą i doradztwem.
 6. Czytelnik chroni przed zniszczeniem książki i czasopisma, z których korzysta.
 7. W czytelni można korzystać z komputerów z dostępem do internetu.
 8. Internet w czytelni jest źródłem informacji głównie do realizacji treści dydaktycznych.
 9. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają nauczyciele i uczniowie uczestniczący w zajęciach dydaktycznych i przygotowujący materiały do lekcji .
 10. W  czytelni nie wolno oglądać materiałów o przemocy, o treści erotycznej i innych niezgodnych z programem wychowawczym szkoły. Osoby nie przestrzegające regulaminu, nie będą mogły korzystać z komputerów


Konkursy

W dniu  05. 10. 2007 roku o godz. 8.50 (3 lekcja) w bibliotece szkolnej odbędzie się KONKURS  WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO. WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY!  <<więcej>>