Szkoła
   baza 
   kadra
   historia
   patron
   biblioteka
   dokumenty szkolne
   projekty/programy
   >>
Info
   rok szkolny
   plan lekcji
   dzwonki
   ogłoszenia
   sport
   >>
Uczniowie
   samorząd
   klasy
   najlepsi
   wolontariat
   koła zainteresowań
   >>
Statystyki

web stats stat24
 
 
 
Strona główna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Absolwenci
.:: Baza
     Oferta edukac.
   kierunki kształcenia
   rekrutacja
   terminy, dokumenty
   >>
Matura
   o maturze
   harmonogram
   materiały
   >>
     Egzamin zawod.
   o egzaminie
   informatory
   standardy
   >>
Linki
   MEN
   CKE
   OKE Łódź
   Kuratorium Kielce
   Staszów
   profesor.pl
   wikipedia
   więcej...
   >>
 

 

 

Dane podstawowe:
 
Nazwa: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie
Siedziba: 28-200 Staszów, ul. Szkolna 11 tel./fax. 015 - 864 31 18
Powiat: staszowski
Województwo: świętokrzyskie
Status szkoły: szkoła publiczna
Rok założenia: 1 września 1961 r. Technikum Ekonomiczne
1 marca 1981 r. Zespół Szkół Ekonomicznych
Organ prowadzący: Powiat Staszowski
Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Kielcach
Dyrektor szkoły: mgr Jan Ungeheuer
Wizytator KO: mgr Jadwiga Parada
Przewodniczący Rady Rodziców: Zygmunt Drzymalski
Liczba oddziałów: 18
Zmianowość: jedna
   
 

Szkoły w ZSE


 
Na podbudowie gimnazjum:
 • Liceum Profilowane 3 - letnie o profilach:
  - ekonomiczno - administracyjnym,
  - socjalnym,
  - usługowo - gospodarczym
  - kształtowanie środowiska
   
 • Liceum Ogólnokształcące
  - klasa humanistyczna
   
 • Technika 4-letnie w zawodach:

- technik ekonomista
- technik handlowiec
- technik informatyk
- technik logistyk
- technik hotelarstwa
- technik organizacji usług gastronomicznych
 

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  - 2-letnia (kucharz małej gastronomii, sprzedawca)
  - 3-letnia ( piekarz, cukiernik, fryzjer...)