Szkoła
   baza 
   kadra
   historia
   patron
   biblioteka
   dokumenty szkolne
   programy/projekty
   >>
Info
   rok szkolny
   plan lekcji
   dzwonki
   ogłoszenia
   sport
   >>
Uczniowie
   samorząd
   klasy
   najlepsi
   wolontariat
   koła zainteresowań
   >>
Statystyki

web stats stat24
 
 
 
Strona główna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Absolwenci
.:: Ogłoszenia
     Oferta edukac.
   kierunki kształcenia
   rekrutacja
   terminy, dokumenty
   >>
Matura
   o maturze
   harmonogram
   materiały
   >>
     Egzamin zawod.
   o egzaminie
   informatory
   standardy
   >>
Linki
   MEN
   CKE
   OKE Łódź
   Kuratorium Kielce
   Staszów
   profesor.pl
   wikipedia
   więcej...
   >>
 

 

  

Dyrektor ZSE im. Jana Pawła II w Staszowie informuje:

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie uprzejmie informuje, że składka na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wynosi 47zł.
Opłat dokonujemy u wychowawcy klasy do dnia 19 września 2008 roku. Spośród dostępnych ofert w uzgodnieniu z Radš Rodziców wybrano firmę PZU S.A.

Już w poniedziałek, 1 września, uroczysta inauguracja roku szkolnego 2008/2009:
  • 745 - msza św. w kościele pw. św. Ducha w Staszowie
  • 900 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 200809 w sali gimnastycznej ZSE
  • 930 - spotkanie uczniów z wychowawcami
   Dnia 28 sierpnia o godzinie 1400 w sali nr 53 odbędzie się
posiedzenie RADY PEDAGOGICZNEJ.
                                                                                  
Serdecznie zapraszam               
                                                                             Dyrektor Szkoły Jan Ungeheuer
   Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie zatrudni z dniem 1 września 2008 r. w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela informatyki. Praca przede wszystkim w klasach technikum informatycznego.
   Kontakt: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów; tel./fax: (015) 864 31 18; e-mail: sekretariat@zse.staszow.com
Szczegółowa informacja o podręcznikach obowiązujących w roku szkolnym 2008/2009 pojawi się na naszej stronie internetowej po 20 sierpnia - zapraszamy do zapoznania się.
Uwaga!!!
Terminy przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
dla uczniów technikum:

Etap pisemny egzaminu

Etap praktyczny egzaminu

Technik ekonomista

16 czerwca 2008
godz. 9.00

Technik ekonomista

19 czerwca 2008
godz. 9.00

Technik handlowiec Technik handlowiec

17 czerwca 2008
godz. 9.00

    Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie informuje, że w trosce o dobro uczniów i ich rodziców, w okresie od lutego do kwietnia 2008 r., planuje się realizację na terenie szkoły dodatkowych zajęć pozalekcyjnych przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego. Zajęcia będą finansowane przez Starostwo Powiatowe w Staszowie.
    Prosi się uczniów klas maturalnych aby w terminie odwrotnym zadeklarowali chęć uczestnictwa w ww. zajęciach z podaniem nazwy przedmiotu, z którego wiedzę chcieliby doskonalić. Bliższe informacje zostaną podane w terminie późniejszym.
W ramach rządowego programu wspierania monitoringu w szkołach Starosta Staszowski prowadzi w szkole inwestycję polegającą na montażu kamer i urządzeń rejestrujących.
Do 5 grudnia 2007 r. nastąpi odbiór ww. inwestycji.
W dniu 4 grudnia 2007 r. o godzinie 14.00, w ramach WDN, odbędzie się szkolenie dla wszystkich nauczycieli ZSE w Staszowie z zakresu dysleksji oraz kształtowania wizerunku szkoły
i współpracy z otoczeniem.
W dniach 28–29 listopada 2007 r. nauczyciele wychowawcy zorganizują wywiadówki klasowe. Informację o terminie spotkań z rodzicami proszę składać w sekretariacie szkoły oraz
u administratora szkolnej strony WWW celem ogłoszenia stosownych komunikatów.
W dniu 27 listopada o godzinie 14.00 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone analizie wyników kształcenia i wychowania, przyjęciu szkolnego programu profilaktyki i rocznego planu doskonalenia nauczycieli.
W dniu 22 listopada 2007 r. odbędzie się w naszej szkole organizowana przez PCK olimpiada
o zdrowiu.
W dniu 21 listopada 2007 r. o godzinie 14.00, w ramach WDN, odbędzie się szkolenie dla wszystkich nauczycieli ZSE w Staszowie pn. „Wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego do poprawy efektywności kształcenia”. Szkolenie będzie trwało 3 godziny i przeprowadzi go Pani Bożena Kula ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
W dniu 19 listopada 2007 r. o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie dyrektora z grupą nauczycieli odbywających staż na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
Informuję, że w dniu 12.11.2007 r. zostały wybrane nowe władze Rady Rodziców.
Władze Rady Rodziców:
Przewodniczący: Pan Roman Kwiatkowski
Z-ca Przewodniczącego: Pan Janusz Rybus
Skarbnik: Pani Jolanta Nowak
Sekretarz: Pani Agata Sowa

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Pan Zbigniew Januszewski
Członek: Pani Marianna Kaczmarska
Członek: Pani Maria Hara

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej    <<więcej>>
Nowy rok szkolny 2007/2008 tradycyjnie rozpocznie Msza Św. w Kościele pw Ducha Świętego o godzinie 800.  O godzinie 900 uroczysta inauguracja w budynku szkoły.
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie informuje, że przeszedł pozytywnie weryfikację do uczestnictwa w projekcie "Nasza Szkoła", finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich   więcej...
Przypominam, że istnieje obowiązek noszenia identyfikatora na terenie szkoły