ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Aktualności
redaguje: mgr inż. Marta Olczak
 

 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/23
 
Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 odbędzie się 1 września o godz. 900 w sali gimnastycznej.

O godz. 800 w Sanktuarium Jana Pawła II w Staszowie odbędzie się Msza Święta inaugurująca rok szkolny.


WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO
 
Informujemy, że wyniki egzaminu zawodowego, który odbył się w sesji Lato 2022, zostaną ogłoszone w dniu 31.08.2022 r. Uczniowie będą mogli sprawdzić wyniki egzaminu w Portalu Zdającego CKE. Loginy można uzyskać u wychowawców klas.


Podręczniki na rok szkolny 2022/2023 dla uczniów klas pierwszych

Wykaz podręczników dla uczniów kl. I technikum

Wykaz podręczników dla uczniów kl. I branżowej szkoły I stopnia


BADANIA LEKARSKIE DLA PRZYJĘTYCH DO KLASY I TECHNIKUM
 
Informujemy, że badania lekarskie dla osób przyjętych do klasy I technikum odbędą się 19 sierpnia (piątek):

godz. 8.00 - technik ekonomista
godz. 8.30 - technik rachunkowości
godz. 9.00 - technik hotelarstwa
godz. 9.30 - technik logistyk
godz. 10.00 - technik informatyk
godz. 10.30 - technik reklamy
godz. 11.00 - technik żywienia i usług gastronomicznych


SKIEROWANIA NA BADANIA
 
Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do technikum w ZSE Staszów,
będą mogli odbierać skierowania na badania lekarskie
w piątek 22.07.2022 r. w godzinach 9-12.Uwaga absolwenci

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
odbędzie się dnia 23 sierpnia 2022r.(wtorek) o godzinie 9.00.

 

2022.07.11 - Podręczniki na rok szkolny 2022/2023

Podręczniki dla absolwentów szkoły podstawowej:

Technik ekonomista

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik rachunkowości

Technik reklamy

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkoła branżowa pierwszego stopnia

Podręczniki dla absolwentów gimnazjum:

Technik ekonomista

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik reklamy

Technik żywienia i usług gastronomicznych


Foto 1     Foto 2      Foto 3     Foto 4      Foto 5     Foto 6     

Foto 7     Foto 8      Foto 9     Foto 10      Foto 11     Foto 12     

Foto 7     Foto 14      Foto 9     Foto 16      Foto 11     Foto 18     

Foto 7     Foto 20      Foto 9     Foto 22      Foto 11     Foto 24     

Foto 7     Foto 26      Foto 9     Foto 28      Foto 11     Foto 30     
Foto 1     Foto 2      Foto 3     Foto 4      Foto 5     Foto 6     

Foto 7     Foto 8      Foto 9     Foto 10      Foto 11     Foto 12     
Szczepienia przeciw COVID-19

Z uwagi na obserwowaną dynamikę zachorowalności społeczności szkolnej na COVID-19 przypominamy o możliwości złożenia w sekretariacie szkoły deklaracji zgody rodziców (opiekunów prawnych) na szczepienie dziecka, co pozwoli na ustalenie terminu szcepienia. Deklaracja zawiera również możliwość zgłoszenia do szczepienia członków rodziny ucznia. Link do druku deklaracji znajduje się poniżej.


Deklaracja zgody na szczepienie dziecka w wieku 12 - 18 lat

List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do uczniów i rodziców

Deklaracja zgody na szczepienie dziecka w wieku 12 - 18 lat

 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczecie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół Ekonomicznych odbędzie się 1 września 2021 (środa) o godzinie 10.00.

Uczniowie klas pierwszych spotykają się w sali gimnastycznej.

Uczniowie pozostałych klas spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych.
 
l>