ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Zamówienia publiczne
redaguje: mgr Jan Ungeheuer

2018-06-25 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie podzespołów komputerowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2018-06-19 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie podzespołów komputerowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2018-04-12 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przewóz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na zawody sportowe”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2018-04-09 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Wykonanie usługi w zakresie przeglądu/konserwacji i naprawy gasnic i hydrantów będących w posiadaniu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2018-03-28 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przewóz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2018-03-26 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Wykonanie usługi w zakresie przeglądu/konserwacji i naprawy gasnic i hydrantów będących w posiadaniu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2018-03-06 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przewóz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty
2018-02-19 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dokonanie przeglądów rocznych
 • polegających na sprawdzeniu elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wypływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu art. 62 ust. 1 pkt 1a Prawo budowlane
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska art. 62 ust. 1 pkt 1b Prawo budowlane
 • kontroli szczelności instalacji gazowej
oraz przeglądu pięcioletniego polegającego na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów"


Ogłoszenie o wyborze oferty


2018-02-16 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przewóz uczennicy i nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na III etap X Olimpiady Logistycznej”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2018-02-14 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:
„Dokonanie przeglądów rocznych
 • polegających na sprawdzeniu elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wypływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu art. 62 ust. 1 pkt 1a Prawo budowlane
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska art. 62 ust. 1 pkt 1b Prawo budowlane
 • kontroli szczelności instalacji gazowej
oraz przeglądu pięcioletniego polegającego na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów"


Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2018-02-14 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Transport osób na trasie Staszów(Polska) - Rimini (Włochy) - Staszów(Polska) wyjeżdżających na staż zawodowy do Rimini”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2018-02-14 - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą:
„Dokonanie przeglądów rocznych
 • polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytku obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
 • kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych
oraz przeglądów pięcioletnich polegających na badaniu:
 • pomiarów oporności uziomów na obydwu budynkach szkoły łącznie z salą gimnastyczną,
 • skuteczności ochrony przeciwpożarowej,
 • stanu izolacji instalacji elektrycznej"


Unieważnienie postępowania


2018-02-13 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie laptopów, sprzetu fotograficznegi i multimedialnego oraz materiałów eksploatacyjnych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2018-02-09 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Ubezpieczenie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie wyjeżdżających na staż zawodowy do Rimini”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2018-02-09 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:
„Dokonanie przeglądów rocznych
 • polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytku obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
 • kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych
oraz przeglądów pięcioletnich polegających na badaniu:
 • pomiarów oporności uziomów na obydwu budynkach szkoły łącznie z salą gimnastyczną,
 • skuteczności ochrony przeciwpożarowej,
 • stanu izolacji instalacji elektrycznej"


Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2018-02-08 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przewóz uczennicy i nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na III etap X Olimpiady Logistycznej”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2018-02-07 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie laptopów, sprzetu fotograficznegi i multimedialnego oraz materiałów eksploatacyjnych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2018-02-02 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Transport osób na trasie Staszów(Polska) - Rimini (Włochy) - Staszów(Polska) wyjeżdżających na staż zawodowy do Rimini”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2018-02-02 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Ubezpieczenie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie wyjeżdżających na staż zawodowy do Rimini”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2018-01-31 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą„Dostarczenie środków czystości do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie w 2018 r.”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2018-01-30 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie wyjeżdżających na staż do Rimini”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2018-01-30 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Koordynacja projektu Kreatywność ucznia kluczem sukcesu zawodowego”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2018-01-26 - Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2018-01-25 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie wyjeżdżających na staż do Rimini”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2018-01-25 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przeprowadzenie przygotowania pedagogicznego i kulturowego uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie wyjeżdżających na staż do Rimini”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2018-01-24 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie środków czystości do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie w 2018 r.”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2018-01-19 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przeprowadzenie przygotowania pedagogicznego i kulturowego uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie wyjeżdżających na staż do Rimini”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2018-01-11 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przewóz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na zawody sportowe”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór oświadczenia o spełnieniu wymaganych warunków


2018-01-10 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Koordynacja projektu Kreatywność ucznia kluczem sukcesu zawodowego”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2017-12-19 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie sprzętu AGD do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2017-12-12 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie sprzętu AGD do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2017-12-12 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie farb, taśmy i zegara do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-12-14 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie telewizora do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2017-12-14 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie tuszy i materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2017-12-12 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie telewizora do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-12-12 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie tuszy i materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-12-07 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie artykułów żywnościowych na podsumowanie projektu „Szlifowanie kompetencji zawodowych i społecznych w środowisku europejskim”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2017-12-06 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie artykułów biurowych na podsumowanie projektu „Szlifowanie kompetencji zawodowych i społecznych w środowisku europejskim”

Ogłoszenie o wyborze oferty


2017-12-01 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie artykułów biurowych na podsumowanie projektu „Szlifowanie kompetencji zawodowych i społecznych w środowisku europejskim”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2017-12-01 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie artykułów żywnościowych na podsumowanie projektu „Szlifowanie kompetencji zawodowych i społecznych w środowisku europejskim”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2017-11-29 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie szafek metalowych na klucze i metalowych szaf aktowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłszenie o wyborze oferty


2017-11-21 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie szafek metalowych na klucze i metalowych szaf aktowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-11-21 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przewóz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-11-22 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłszenie o wyborze oferty


2017-11-22 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie fotela biurowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłszenie o wyborze oferty


2017-11-22 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie skompletowanych paczek świątecznych dla dzieci do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłszenie o wyborze oferty


2017-11-20 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przeprowadzenie czterech szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-11-20 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-11-16 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-11-16 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie fotela biurowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-11-14 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie skompletowanych paczek świątecznych dla dzieci do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-11-06 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie sprzetu nagłośnieniowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-11-02 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przewóz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na zawody sportowe”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-10-27 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie sprzętu na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty


2017-10-23 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie sprzętu nagłośnieniowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Ogłszenie o wyborze oferty


2017-10-13 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie sprzętu nagłośnieniowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy


2017-10-05 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Dostarczenie sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty i umowy


2017-09-29 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przewóz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na zawody sportowe”

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty i umowy


2017-09-29 - Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"

Ogłszenie o wyborze oferty


2017-09-25 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty i umowy


2017-09-25 - Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"

Unieważnienie postępowania


2017-09-18 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą "Dostarczenie materiałów biurowych do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty i umowy 
l>