ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Baza
redaguje: mgr Jan Ungeheuer
Dane podstawowe: Nazwa: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

Siedziba: 28-200 Staszów, ul. Szkolna 11 tel./fax. 015 - 864 31 18

Powiat: staszowski

Województwo: świętokrzyskie

Status szkoły: szkoła publiczna

Rok założenia: 1 września 1961 r. Technikum Ekonomiczne

1 marca 1981 r. Zespół Szkół Ekonomicznych

Organ prowadzący: Powiat Staszowski

Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Kielcach

Dyrektor szkoły: mgr Jan Ungeheuer

Przewodniczący Rady Rodziców: Izabela Zdyrska

Liczba oddziałów: 19

Zmianowość: jedna

Szkoły w ZSE

Na podbudowie gimnazjum:

 • Technika 4-letnie w zawodach:
  • - technik ekonomista
   - technik informatyk
   - technik logistyk
   - technik hotelarstwa
   - technik organizacji reklamy
   - technik żywieniai usług gastronomicznych
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  • - 3-letnia - wielozawodowa (praktyczna nauka zawodu u pracodawcy a kształcenie ogólne w szkole)
   - szkoła branżowa I stopnia (klasa wielozawodowa) - od 01.09.2017roku


   
  l>