ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Kadra
redaguje: mgr Jan Ungeheuer
W roku szkolnym 2015/16 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie pracują:

mgr Joanna Mazur
wicedyrektor
mgr Jan Ungeheuer
dyrektor
mgr Małgorzata Garczewska
wicedyrektor

mgr Anna Andrzejczuk mgr Sylwia Małas
mgr Katarzyna Anioł mgr Alicja Marszalska
mgr Tomasz Brudek mgr Wojciech Misiak
mgr Marzena Cepil mgr Beata Misztal
mgr Barbara Ciepiela mgr Halina Myśliwiec
mgr Barbara Darowska mgr Agnieszka Nowakowska
mgr Irmina Falasa mgr inż. Marta Olczak
mgr inż. Grzegorz Flesik mgr inż. Małgorzata Opala
mgr Mateusz Franus mgr Anna Pargieła
mgr Bartosz Jabłoński mgr Małgorzata Piątkowska-Zalewska
mgr inż. Maria Jarosz mgr Aneta Podkowa
mgr Maria Jońca ks. mgr Mariusz Pyryt
mgr Ewa Juda mgr Paweł Skowron
mgr Norbert Kiciński mgr inż. Magdalena Stemplewska
mgr inż. Wiesława Klubińska mgr Kamila Szewczyk
mgr Ewa Krzystanek mgr Piotr Więcław
mgr Norbert Kula ks. dr Jan Wilk
mgr Joanna Łukaszek mgr Małgorzata Wójcik
mgr inż. Waldemar Madej mgr Grażyna Wyszyńska
mgr Małgorzata Maj

 


 
l>