ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Aktualności
redaguje: mgr Marta Olczak
2015-08-31 - Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 1 września 2015 o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych.2015-08-27 - Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 o godzinie 10.00.
2015.07.07 - Wykaz podręczników dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych

Zbiór programów i podręczników


2015.07.01 - Wyprawka szkolna 2015

Poniżej znajdują sie odnośniki do dokumentów, które należy pobrać i uzupełnić.

Wyprawka - informacje

Wniosek

Wniosek poza kryterium dochodowym

Oświadczenie o zakupie


2015_05_15

XLV Ogólnopolski Festiwal Recytatorski
„Poezja i Proza na Wschód od Bugu”
2015_04_17
Wieliki sukces naszej uczennicy w Olimpiadzie Logistycznej

2014_11_11


Nie umrze naród,
w którym nie umarli bohaterowie

2014_11_11


Nie umrze naród,
w którym nie umarli bohaterowie
2014-10-21 - Święty Patron – Wielkie święto.

W dniu 21 października 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie odbyła się uroczystość poświęcona Patronowi szkoły w związku z jego kanonizacją w maju bieżącego roku. „Święto Szkoły” rozpoczęło się we wtorek Mszą Świętą w Kościele pw. Ducha Świętego w Staszowie o godzinie 10.00, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz - Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej. Następnie społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi przeszła do budynku szkoły.
Po części oficjalnej miał miejsce przygotowany przez uczniów montaż słowno-muzyczny pt.: „Przed Sklepem z Aniołami”. Młodzież zaprezentowała swoje umiejętności wokalne, aktorskie i taneczne, wykorzystując słowa Papieża skierowane do nich – młodych ludzi. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, miasta i gminy oraz Kuratorium Oświaty. Wśród zaproszonych gości byli emerytowani nauczyciele, przyjaciele i sponsorzy szkoły a także absolwenci szkoły, którzy znacząco wpłynęli na rozwój naszego regionu.
Święto Patrona było poprzedzone całorocznym przygotowaniem, w ramach którego przedsięwzięliśmy wiele zadań, budując żywy pomnik Papieża Polaka. Zorganizowano m.in. akcje charytatywne, konkursy sportowe, plastyczne, edukacyjne, wystawy związane z sylwetką Jana Pawła II. Założono Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi, nagrano film ,,Znani i cenieni o miłości, poświęceniu i przebaczeniu”. Odbyło się również spotkanie pt.: ,,Moje wspomnienia ze spotkania z Janem Pawłem II”. Tym programem oddaliśmy hołd najwybitniejszemu Polakowi w naszych dziejach, który zmienił bieg historii, oblicze świata i miliony ludzkich serc.
Chcielibyśmy by nasi uczniowie nieustannie czerpali z nauk Świętego Jana Pawła II i wykorzystywali je. Wszystkim nam potrzeba pomników konkretnego życia. Każdego dnia pragniemy dawać nasze świadectwo.
2014-10-03 - „Moje wspomnienia ze spotkania z Janem Pawłem II”

Dnia 3 października 2014 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie odbyło się spotkanie z osobami, które miały zaszczy spotkania się z naszym patronem Janem Pawłem II. Zaproszonymi gośćmi byli: Teresa Sobieniak, Andrzej Wawrylak oraz Wiesław Kot. W spotkaniu brali udział również pan dyrektor Jan Ungeheuer, pani wicedyrektor Małgorzata Garczewska. Nie mogło zabraknąć obecności kapłanów naszej placówki: ks. Jana Wilka oraz ks. Mariusza Pyryta. Organizatorami tego spotkania były pani Małgorzata Wójcik, pani Aneta Podkowa oraz uczniowie klas Ie i IIe.
Wszystkich gości pięknym przemówieniem przywitał Dyrektor Szkoły. Następnie głos zabrała wicedyrektor Małgorzata Garczewska, dopełniając wypowiedź dyrektora. Głos przekazała uczniom, którzy wprowadzili nas w klimat spotkania.
Następnie wszyscy w skupieniu wysłuchiwali opowieści pana Andrzeja Wawrylaka, o swojej pielgrzymce rowerowej do Watykanu. Przebył on trasę ponad 1700 kilometrów. Wynagrodzeniem za trud był najcenniejszy skarb – spotkanie z Ojcem Świętym. Otrzymał on od papieża również różaniec, który jest pamiątką na całe życie. Swoimi emocjami i przeżyciami podzieliła się z nami również pani Teresa Sobieniak, która w 2004 roku wraz z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II pojechała na wycieczko - pielgrzymkę do Watykanu. Było to dla niej wielkie przeżycie, a łza szczęścia i wzruszenia kręci się w oku do dziś. Pan Wiesław Kot rozweselał towarzystwo śpiewem i własną poezją. Opowiedział również swoje emocje związane ze spotkaniem z Ojcem Świętym.
Po wysłuchaniu zaproszonych gości i krótkiej dyskusji z młodzieżą na temat „Czy istnieje pokolenie JP II ?”, wspólnie została odśpiewana ulubiona pieśń papieża „Barka”. Na koniec goście zostali poczęstowani pysznymi tradycyjnymi kremówkami, które nasz Patron uwielbiał. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze, poruszyło nasze serca i wniosło w nie nadzieję na przyszłość.


„Bieg Papieski”

Kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach obchodów „Święta Patrona Szkoły” był „Bieg Papieski”. Zorganizowali go nauczyciele wychowania fizycznego. Celem biegu było uczczenie pamięci Patrona Szkoły Jana Pawła II, popularyzacja sportu i rekreacji wśród młodzieży oraz zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego. W biegu udział wzięły szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Trasa w kategorii dziewcząt i chłopców przebiegała wokół Zalewu nad Czarną i liczyła 800 m. W sumie linię mety przekroczyło 37 osób. Idea biegu, która towarzyszyła wszystkim uczestnikom była tak ważna i wyniosła, że każdy z nich po zakończeniu biegu zapomniał o zmęczeniu i trudzie w pokonaniu trasy.
Tekst: N. Kula
Wybory samorządu szkolnego

Nowy rok szkolny to nowy początek. W dniu 25 września 2014 roku przedstawiciele wszystkich klas uczących się w ZSE wybrali Samorząd Szkolny. Kandydatki do Samorządu przygotowały bardzo ciekawe i oryginalne wystąpienia przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu. Po wysłuchaniu prelekcji i głosowaniu wyłoniono następujące osoby do Zarządu SU:
Przewodnicząca: Roksana Sobańska I c
Zastępca przewodniczącego: Donata Różańska II c
Sekretarz: Anna Kubala III d
Skarbnik: Aleksandra Jabłońska I b
Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!
Nowy Rok Szkolny 2014/15

„Wy młodzi, którzy nosicie w sercach wielkie aspiracje, uczcie się żyć ze sobą w pokoju, nie wznoście barier, które nie pozwolą Wam czerpać z bogactwa innych kultur i tradycji. Na przemoc odpowiadajcie dziełami pokoju, aby budować świat ludzi pojednanych, bogatych w wartości człowieczeństwa"
Jan Paweł II
2014.08.01 - Wykaz podręczników dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych

Zbiór programów i podręczników

Podręczniki dla klas pierwszych:

Technik hotelarstwa

Technik ekonomista

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zasadnicza szkoła zawodowa