ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Kierunki kształcenia
redaguje: mgr Jan Ungeheuer

Kształcenie zawodowe w technikum obejmuje następujące kwalifikacje:

Technik ekonomista - symbol zawodu 331403

 • A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • - Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków
  - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
  - Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań
 • A.36. Prowadzenie rachunkowości
 • - Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  - Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
  - Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=331403

 

Technik hotelarstwa - symbol zawodu 422402

 • T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
 • - Rezerwacja usług hotelarskich
  - Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających
 • T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • - Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych
  - Przygotowywanie i podawanie śniadań
  - Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=422402

 

Technik informatyk - symbol zawodu 351203

 • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • - Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
  - Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
  - Naprawa komputera osobistego
 • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • - Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
  - Konfigurowanie urządzeń sieciowych
  - Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
 • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
 • - Tworzenie stron internetowych
  - Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
  - Tworzenie aplikacji internetowych

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=351203

 

Technik logistyk - symbol zawodu 333107

 • A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
 • - Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji
  - Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych
  - Organizowanie i monitorowanie dystrybucji
 • A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • - Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych
  - Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych
 • A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
 • - Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych
  - Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=333107

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych - symbol zawodu 343404

 • T.6. Sporządzanie potraw i napojów
 • - Przechowywanie żywności
  - Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
 • T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 • - Planowanie i ocena żywienia
  - Organizowanie produkcji gastronomicznej
  - Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=343404

 


Kształcenie zawodowe w zasadniczej szkole zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

Blacharz samochodowy - symbol zawodu 721306

 • M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
 • - Ocena stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych
  - Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
  - Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=721306

 

Cukiernik - symbol zawodu 751201

 • T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych
 • - Magazynowanie surowców cukierniczych
  - Wytwarzanie wyrobów cukierniczych
  - Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=751201

 

Fryzjer - symbol zawodu 514101

 • A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
 • - Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
  - Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
  - Zmiana koloru włosów

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=514101

 

Krawiec - symbol zawodu 753105

 • A.12. Wykonywanie usług krawieckich
 • - Wykonywanie wyrobów odzieżowych
  - Wykonywanie prac związanych z przeróbką oraz naprawą wyrobów odzieżowych

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=753105

 

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - symbol zawodu 712616

 • B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
 • - Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych
  - Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci gazowych
  - Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych
 • B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
 • - Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych
  - Wykonywanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
  - Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych
  - Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=712616

 

Murarz-tynkarz - symbol zawodu 711204

 • B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • - Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
  - Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
  - Wykonywanie tynków
  - Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=711204

 

Piekarz - symbol zawodu 751204

 • T.3. Produkcja wyrobów piekarskich
 • - Magazynowanie surowców piekarskich
  - Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich
  - Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciasta
  - Przygotowanie pieczywa do dystrybucji

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=751204

 

Sprzedawca - symbol zawodu 522301

 • A.18. Prowadzenie sprzedaży
 • - Organizowanie sprzedaży
  - Sprzedaż towarów

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=522301

 

Stolarz - symbol zawodu 752205

 • A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich
 • - Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
  - Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=752205

 

Wędliniarz - symbol zawodu 751107

 • Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • - Rozbiór i wykrawanie mięsa
  - Magazynowanie i przygotowanie mięsa do dystrybucji
  - Wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych
  - Magazynowanie i przygotowanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji

Nowa podstawa programowa:
http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=751107

 

oraz inne zawody wybrane przez kandydatów.