ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Kadra
redaguje: mgr Jan Ungeheuer
W roku szkolnym 2012/13 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie pracują:

mgr Joanna Mazur
wicedyrektor
mgr Jan Ungeheuer
dyrektor
mgr Małgorzata Garczewska
wicedyrektor

mgr Anna Andrzejczuk mgr Alicja Marszalska
mgr Tomasz Brudek mgr Wojciech Misiak
mgr Marzena Cepil mgr Beata Misztal
mgr Barbara Ciepiela mgr Halina Myśliwiec
mgr Barbara Darowska mgr Agnieszka Nowakowska
mgr Irmina Falasa mgr inż. Marta Olczak
mgr inż. Grzegorz Flesik mgr inż. Małgorzata Opala
mgr Mateusz Franus mgr inż. Mariola Opala
mgr Bartosz Jabłoński mgr Małgorzata Piątkowska-Zalewska
mgr inż. Maria Jarosz mgr Aneta Podkowa
mgr Maria Jońca ks. mgr Mariusz Pyryt
mgr Ewa Juda ks. mgr Ireneusz Rząsa
mgr Norbert Kiciński mgr Paweł Skowron
mgr inż. Wiesława Klubińska mgr inż. Magdalena Stemplewska
mgr Ewa Krzystanek mgr Magdalena Strojek
mgr Norbert Kula mgr Kamila Szewczyk
mgr Joanna Łukaszek mgr Teresa Tomkiewicz
mgr inż. Waldemar Madej mgr Piotr Więcław
mgr Sylwia Małas mgr Małgorzata Wójcik
mgr Grażyna Wyszyńska