ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Egzamin zawodowy
redaguje: mgr Małgorzata Garczewska
Terminarz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu:
 1. Etap pisemny
  23 czerwca 2014 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
 2. Etap praktyczny
  od 24 do 26czerwca 2014 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 6 kwietnia 2013 r.)
  od 1 lipca do 9 sierpnia 2014 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe
 3. Etap praktyczny w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie:
  24 czerwca 2014 r. - wtorek I zm. godz. 9.00 - tech. org. usł. gastr., technik logistyk, technik ekonomista
  24 czerwca 2014 r. - wtorek II zm. godz. 15.00 - technik ekonomista
  25 czerwca 2014 r. - środa I zm. godz. 9.00 - technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik informatyk
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 29 sierpnia 2014 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 29 sierpnia 2014 r.).
Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Technikum - stara podstawa programowa Zasadnicza szkoła zawodowa - stara podstawa programowa Technikum - nowa podstawa programowa Zasadnicza szkoła zawodowa - nowa podstawa programowa
Przykładowy egzamin E.12