ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Aktualności
redaguje: mgr Teresa Tomkiewicz

 
2012.08.31 - Rozpoczęcie roku szkolnego!

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2012/2013 odbędzie sie w poniedziałek 3 września o godzinie 9.00

2012.08.28 - Uwaga absolwenci!

W piątek 31 sierpnia od godziny 12.00 zapraszamy po odbiór wyników egzaminu zawodowego

2012.08.28 - Uwaga nauczyciele!

Dnia 30 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.

2012.07.18 - !!! Uwaga. Zmiana w szkolnym zestawie podręczników na rok szkolny 2012/2013!

W związku z błędnym podaniem tytułu i autora podręcznika do przedmiotu "Wiedza o kulturze" w klasie I prosimy zapoznać się z poprawionym szkolnym zestawem podręczników klikając w poniższy odnośnik

Zestaw podręczników 2012/2013
2012.07.06 - Wyprawka dla uczniów klas pierwszych!!!2012.06.14 - Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2012/2013!

Aby zapoznać się ze szkolnym zestawem podręczników kliknij w poniższy odnośnik

Zestaw podręczników 2012/2013
2012.06.27 - Uwaga maturzyści!

W piątek 29 czerwca od godziny 12.00 zapraszamy po odbiór wyników egzaminu maturalnego

2012.06.27 - Zakończenie roku szkolnego.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek 29 czerwca na w sali gimnastycznej. Początek o godzinie 9.00

2012.04.20 - Praca na etacie a może własny biznes?

20 kwietnia 2012r. uczniowie klasy I G ZSZ wraz z wychowawczynią Anną Łabęcką uczestniczyli w kolejnym spotkaniu w ramach projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy”, które poświęcone było dwóm zakresom tematycznym. Warsztaty przeprowadziła Agnieszka Siuda - doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery. Spotkanie rozpoczęto od tematu „Przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej”. Uczniowie dowiedzieli jakie czynności powinni wykonać przygotowując się do niej. Doradca zawodowy przedstawił także kilka wskazówek zwiększających szanse na zatrudnienie oraz zapoznał uczestników z najczęstszymi pytaniami zadawanymi przez pracodawców podczas takiej rozmowy. Młodzież chętnie i dużym zaciekawieniem uczestniczyła we wszystkich ćwiczeniach proponowanych przez doradcę MCK. Największym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia pn. Pojedynek pytań i odpowiedzi” oraz „Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej” w których młodzież mogła wykorzystać swe umiejętności w praktyce, wyciągnąć wnioski oraz skorygować ewentualne braki. Druga część spotkania dotyczyła zagadnień z zakresu przedsiębiorczości, a dokładnie „Zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej”. W trakcie tej części zajęć młodzież miała możliwość zapoznania się z definicjami przedsiębiorczości, samozatrudnienia, działalności gospodarczej oraz cechami człowieka przedsiębiorczego. Wspólnie z młodzieżą dyskutowano nad plusami i minusami prowadzenia własnej firmy a podczas ćwiczenia pn. „Pomysł na medal” młodzież przedstawiła własne inicjatywy na działalność gospodarczą wykazując się niezwykłą pomysłowością. Uczestnicy sprawdzili także własne predyspozycje do bycia przedsiębiorcą wykonując test „Czy ja się do tego nadaję”, zaś na zakończenie spotkania przedstawiono młodzieży kroki jakie należy wykonać zakładając własną działalność gospodarczą.
2012.04.18 - Stop agresji - stop przemocy

18 kwietnia 2012 r uczniowie klasy ID uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych w ramach realizowanego w szkole Programu Profilaktyki.. Celem spotkania było przybliżenie młodzieży problemu przemocy oraz odpowiedzialności prawnej jaka ciąży na człowieku za popełnione czyny. Podczas warsztatów przedstawione zostały definicje agresji i przemocy. Wspólnie z młodzieżą wypracowano mapę mentalną na temat rodzajów agresji. Uczestnicy podczas zajęć mogli sprawdzić jakie sytuacje najczęściej wzbudzają w nich złość oraz jakie temu towarzyszą uczucia. Na koniec spotkania rozmawiano o sposobach radzenia sobie z agresją własną i innych, a podczas zabawy w kalambury młodzież poznała bliżej techniki rozładowywania złości.

2012.03.22 - „Internet, jako wszechstronnie wyposażone źródło wiedzy czy też zagrożenie”

W dniu 22 marca 2012 roku uczniowie klasy I „c” kształcącej się w zawodach technik ekonomista i obsługi ruchu turystycznego wzięli udział w warsztatach poświęconych świadomemu korzystaniu z Internetu. Zajęcia prowadziła p. Agnieszka Siuda, doradca z Młodzieżowego Centrum Kariery w Staszowie. Komputer z dostępem do Internetu stał się ważnym narzędziem pracy i rozrywki, środkiem komunikacji oraz źródłem wiedzy. Jest niemal niezbędnikiem. Dlatego warto wiedzieć jak świadomie z niego korzystać. Warsztaty udowodniły, że użytkownicy, którzy posiadają większą wiedzę na temat Internetu są mniej zagrożeni uzależnieniem. Zdecydowana większość uczniów ma w domu komputer oraz dostęp do Internetu. Korzysta też z niego w szkole. Internet jako źródło informacji jest im doskonale znany. Natomiast o niektórych zagrożeniach płynących z bezmyślnego korzystania z tego źródła, usłyszeli po raz pierwszy. Dzięki warsztatom uczniowie dowiedzieli się:
- oceniać wiarygodność informacji w Internecie,
- jak korzystać z encyklopedii multimedialnych,
- jak poszukiwać informacji w Internecie,
- co to są „internetowe kłamstwa” i „wirtualne gry”,
- jak Internet wpływa na nasza język.

2012.02.06 - „Tydzień Profilaktyki” w Zespole Szkół Ekonomicznych

W dniach od 6 do 10 lutego 2012 roku w naszej szkole odbywał się „Tydzień Profilaktyki”. Był to okres pełen atrakcji i spotkań z osobami promującymi bezpieczny, zdrowy, bo bez uzależnień tryb życia. Harmonogram „Tygodnia Profilaktyki” był bardzo intensywny. Pierwszy dzień – poniedziałek był poświecony zdrowemu odżywianiu. Uczniowie klasy III „f” uczestniczyli w warsztatach pt: „Wszystko wiem – zdrowo jem”. Następnie wzięli udział w konkursie na najlepszy jadłospis dzienny. Zwyciężczynią konkursu została Żaneta Gawłowicz.

Czytaj dalej


2012.01.11 - Warsztaty z doradztwa zawodowego

W okresie od 11 stycznia do 8 lutego 2012 roku uczniowie najstarszych klas w naszej szkole uczestniczyli w warsztatach z doradztwa zawodowego pt. „Planowanie kariery edukacyjno – zawodowej”. Warsztaty prowadziła p. Agnieszka Siuda – doradca z Młodzieżowego Centrum Kariery w Staszowie.

Czytaj dalej


2011.11.16 - Warsztaty dla gimnazjalistów w Czajkowie

16 listopada 2011 roku 4 uczennice II klasy kształcącej się w zawodzie technik hotelarstwa: Kinga Bryła, Małgorzata Dojka, Gabriela Mas i Joanna Kozioł pod opieką p. Marty Olczak przeprowadziły dla uczniów Zespołu Szkół w Czajkowie warsztaty pt. „Aranżacje stołów”. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej przedstawiającej różne sposoby ich ozdabiania. Stół dobrze udekorowany powinien stanowić całość kompozycyjną. Zasadniczym elementem tej całości są zawsze: talerze, sztućce i szkło, czyli szereg niedużych przedmiotów. Na elegancko nakrytym stole nie powinno zabraknąć serwetek, dlatego w drugiej części warsztatów gimnazjaliści pod czujnym okiem naszych uczennic uczyli się sztuki ich układania. Czasami wystarczy położyć kolorową serwetkę, by zamienić stół w czarodziejski stoliczek. Było to pierwsze z cyklu dwóch spotkań dotyczących nakrywania stołów na różne okoliczności. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dziewczyn, jak i chłopców. Warsztaty zostały zorganizowane przez p. Annę Łabęcką – nauczycielkę ZSE w Staszowie i ZS w Czajkowie.
2011.11.11 - Narodowe Święto Niepodległości

Dnia 10 listopada 2011 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie odbyła się uroczysta akademia z okazji 93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji uczniowie przygotowali multimedialną prezentację oraz montaż słowno– muzyczny. Podczas trwania spektaklu utalentowane plastycznie uczennice wykonywały portrety Józefa Piłsudskiego. Zarówno treści przedstawienia jak i scenografia skłaniały uczestników szkolnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości do głębokiej refleksji na temat przeszłości, roli szerokiego porozumienia narodowego, patriotyzmu, wagi poczucia wolności. O tych wartościach mówiła również na zakończenie spotkania wicedyrektor szkoły Małgorzata Garczewska. Przypomniała trudną drogę naszych przodków do odzyskania państwa polskiego i zaapelowała do młodego pokolenia o poszanowanie Ojczyzny oraz o budowanie godnych postaw obywatelskich.
2011.11.08 - Stypendia Prezesa Rady Ministrów

8 listopada 2011 roku w auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica, miało miejsce wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Otrzymali je uczniowie szkół średnich z powiatów: sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego. Stypendystkami Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II są: Anna Drzymalska z klasy IV TE i Renata Jońca z klasy III LO. Stypendia osobiście wręczyła Pani Wojewoda Bożentyna Pałka – Koruba. Uroczystość miała podniosły charakter. Przybyło dużo zaproszonych gości z województwa świętokrzyskiego. Zdjęcia w galerii szkoły.
2011.11.07 - Konkurs „Dziedzictwo Kulturowe Regionu”

Dnia 7 listopada 2011 r. Powiatowy Zespół Doradców Metodycznych oraz Wydział Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Staszowie zorganizowali Konkurs „Dziedzictwo Kulturowe Regionu”. Uczestnicy Konkursu musieli wykazać się znajomością historii regionu, a także znanych postaci pochodzących z Ziemi Staszowskiej i jej okolic. Wśród laureatów znalazła się uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie Eliza Maj (II miejsce). Elizie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
2011.11.02 - Uwaga! Stypendia!

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Biuro PO KL po raz czwarty rozpoczyna realizację "Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W projekcie przewidziano wypłatę 200 stypendiów za okres 12 miesięcy (wrzesień 2011r. - sierpień 2012r.) w wysokości 3 600,00 zł (tj. 300,00 zł za miesiąc) dla szczególnie uzdolnionych ucznió gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i technicznych, dla których sytuacja materialna stanowi barirę w rozwoju edukacyjnym. Jednoczesnie w ramach działań projektowych zaplanowano wynagrodzenia dla Opiekunów stypendystów w wysokości 500,00 zł (x ilość stypendystów).
Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów są zawarte w "Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnzjalnych w woj. świętokrzyskim w 2011/2012 roku" dostepnym na stronie internetowej www.stypendia-swietokrzyskie.pl.
Nabór wniosków został przewidziany w terminie od 2 listopada 2011r. do 9 grudnia 2011r. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 335 05 02 wewnętrzny 151, 114 oraz w Biurze Projektu - ul. Jagiellońska 70 w Kielcach, pok. 105A.
2011.10.17 - Święto Patrona Szkoły
17 października 2011 roku społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II uczestniczyła w podwójnej uroczystości. O godzinie 8.00 w Kościele Świętego Ducha uczciliśmy pamięć o naszym Patronie. Przed uroczystą mszą świętą uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny- ukazujący drogę do świętości Karola Wojtyły.
Następnie wszyscy udali się do budynku szkoły, gdzie o godzinie 11.00 rozpoczęły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na początku wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano Hymn Polski . Następnie Pan Dyrektor Jan Ungeheuer wręczył pedagogom, pracownikom administracji i obsługi „Nagrody Dyrektora”- zostało wyróżnione 16 osób.
Uczniowie przygotowali na tą uroczystość występ artystyczny pod kierunkiem p. Agaty Mazur-Dąbrowski, na którym zaprezentowano wiersze, piosenki, a nawet dowcipy. Szkolny zespół muzyczny, w skład którego wchodzą nauczyciele i uczniowie ZSE dał recital wielu radosnych utworów.
Na zakończenie zostały złożone dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia i odśpiewano dla nich sto lat.
2011.10.05 - Próba dorosłości - niezapomniane praktyki

W niedzielny poranek 18 września 2011 roku ruszyliśmy w daleką drogę do Niemiec. Była to dla nas podróż w nieznane, gdyż miejsce praktyk znane nam było tylko z opowieści starszych kolegów i koleżanek, którzy odbyli już taki staż. Droga, choć męcząca i długa, upłynęła szybko i w radosnej atmosferze. Na miejscu czekało miłe powitanie i ciepły posiłek. Później zakwaterowaliśmy się w pokojach i zostaliśmy zapoznani z zasadami obowiązującymi na terenie ośrodka Vitalis. Dowiedzieliśmy się, że praktyki odbywać będziemy w supermarketach, przedszkolach i w firmie cateringowej. W klubie znajdującym się na terenie...

Czytaj dalej 2011_09_01 - Inauguracja nowego roku szkolnego 2011/2012.

1 września 2011 roku o godz. 8.00 społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie rozpoczęła nowy rok szkolny mszą św. w Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II. Następnie wszyscy udali się do budynku szkoły. Na początku uroczystości wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano Hymn Polski. Pan dyrektor Jan Ungeheuer powitał wszystkich zgromadzonych i życzył w nowym roku szkolnym sukcesów oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Po ogółnym spotkaniu uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas. Ciekawe co przyniesie ten nowy rok szkolny? Miejmy nadzieję, że będzie udany!
Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Dnia 31 sierpnia 2011 r. o godz. 8.00 w sali nr 20 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.