ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Aktualności
redaguje: mgr Teresa Tomkiewicz

 
Uwaga! Maturzyści.

Tegoroczni absolwenci naszej szkoły, którzy zdawali maturę w sierpniu proszeni są o odbiór dyplomów w sekretariacie szkoły.


Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Dnia 30 sierpnia 2010 r. o godz. 13.00 w sali nr 53 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji uczniów.
3. Zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2010/11.
4. Zapoznanie z Planem Nadzoru Pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2010/11.
5. Przyjęcie harmonogramu uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2010/11.
6. Zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2010/11.
7. Sprawy różne.